Plan- och byggprojekt

Stigberget - Kvarteret Signalen vid Bangatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Stigberget.

Detaljplanen ska pröva påbyggnad för bostadsändamål med tre indragna våningar för de tre befintliga byggnaderna vid Bangatan 32-42. Planen medger även centrumverksamhet som exempelvis kafé, restaurang och handel i markplan respektive bostadsanknuten verksamhet. 50 nya lägenheter kan tillskapas på redan bebyggd mark. Fastighetsägarna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. Planen omfattar ingen allmänplats.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 25 september 2018. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0377/00
Diarienummer FK
FN3540/13

Handläggare

Markägare

Privat