Plan- och byggprojekt

Hållplats Rambergsvallen rustas upp

SDN Lundby. Stadsdel Hisingen.

Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Tidigare gjorde trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig fram. Nu görs en rejäl upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatsen.

När allt är klart sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för under gatan i tunnel. Hastigheten på gatan sänks till 40 km/h med hjälp av refuger och fartgupp för ökad säkerhet.

Upprustningen av hållplats Rambergsvallen är en del av byggnationen av det nya bostadsområdet Rambergsstaden, eller Lundby Park som det också kallas. Du kan läsa mer om planerna för området här.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår. Under arbetet hålls två av fyra körfält stängda på Hjalmar Brantingsgatan – ett i vardera riktningen. Även en del av Munkedalsgatan kommer att vara avstängd under byggtid.

Arbeten på Lantmannagatan i januari 2019

Förutom upprustningen av hållplatsen bygger trafikkontoret ut nya ledningar och gator i bostadsområdet Lundby Park. Från den 15 till den 29 januari stängs en del av Lantmannagatan för biltrafik när en vattenservis ansluts till området.

Läs mer i senaste trafiknytt

Ny tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan

I oktober 2018 öppnade en ny, tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan för gående och cyklister. Detta i samband med att gångtunneln rivs, gångvägarna ned till tunneln fylls igen och gående och cyklister leds om på provisoriska vägar. Den tillfälliga övergången har trafikljus över vägen och ljus- och ljudsignal över spåret. Hastigheten på Hjalmar Brantingsgatan sänks till 40 km/h och blir en del av den permanenta trafiklösningen.

Kollektivtrafiken går som vanligt från och till Rambergsvallen under hela våren 2019 med undantag av påskveckan. Då gör vi arbeten i spårområdet som innebär att spårvagnstrafiken behöver stängas av.

Karta över hållplatsområdet

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

    • Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och förväntas pågå till sommaren 2019.
  2. Om projektet

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2279/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området