Plan- och byggprojekt

Hållplats Rambergsvallen rustas upp

SDN Lundby. Stadsdel Hisingen.

Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Idag gör trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig till och från hållplatsen. Nu görs en rejäl upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplats Rambergsvallen.

När allt är klart sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för under gatan i tunnel. Hastigheten på gatan sänks till 40 km/h med hjälp av refuger och fartgupp för ökad säkerhet.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår. Under arbetet hålls två av fyra körfält stängda på Hjalmar Brantingsgatan – ett i vardera riktningen. Även en del av Munkedalsgatan kommer att vara avstängd under byggtid.

Ny tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan

Under andra veckan i oktober 2018 öppnar en ny, tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan för gående och cyklister. Detta i samband med att gångtunneln rivs, gångvägarna ned till tunneln fylls igen och gående och cyklister leds om på provisoriska vägar. Den tillfälliga övergången har trafikljus över vägen och ljus- och ljudsignal över spåret. Hastigheten på Hjalmar Brantingsgatan sänks till 40 km/h och blir en del av den permanenta trafiklösningen.

Kollektivtrafiken går som vanligt från och till Rambergsvallen under hela hösten.

Karta över hållplatsområdet

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

    • Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och förväntas pågå till sommaren 2019.
  2. Om projektet

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2279/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området