Plan- och byggprojekt

Hållplats Rambergsvallen rustas upp

SDN Lundby. Stadsdel Hisingen.

Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Tidigare gjorde trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig fram. Nu görs en rejäl upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatsen.

När allt är klart efter sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för under gatan i tunnel. Hastigheten på gatan sänks till 40 km/h med hjälp av refuger och fartgupp för ökad säkerhet. Förbi hållplatsläget blir Hjalmar Bratingsgatan enfilig åt båda håll.

Upprustningen av hållplats Rambergsvallen är en del av byggnationen av det nya bostadsområdet Rambergsstaden, eller Lundby Park som det också kallas. Du kan läsa mer om planerna för området här.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår. Två av fyra körfält på Hjalmar Brantingsgatan förbi hållplatsen är stängda från och med byggstart, och blir en del av den permanenta lösningen efter byggtid. En del av Munkedalsgatan är stängd men öppnar igen efter sommaren 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

    • Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och förväntas pågå till sommaren 2019.

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2279/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området