Plan- och byggprojekt

Nu börjar vi bygga gator vid Selma Lagerlöfs Torg

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Selma Stad ska bli en del av en grön, nära och fantastisk storstad. Under september började vi på trafikkontoret lägga grunden för omvandlingen och förnyelsen av Selma Lagerlöfs Torg. Våra arbeten kommer att ske på och runt torget, men allt kommer att vara öppet som vanligt.

Vad händer just nu?

Trafikkontorets projektörer har börjat arbetet.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggskede - Trafikprojekt

  2. Åtgärdsvalstudie

    En åtgärdsvalsstudie beskriver val av åtgärder för att lösa ett specifikt problem eller behov. Åtgärdsvalsstudien svarar framförallt på frågorna vad, varför och var.
  3. Informationsmaterial

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0766/15
Planens formella namn
Stadsutvecklingsområde Selma Stad - Selma Lagerlöfs Torg med omgivning byter skepnad

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området