Plan- och byggprojekt

Vasabron rekonstrueras

SDN Centrum.

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.

Arbetet pausas tillfälligt

Hösten 2017 varslade entreprenören för projekt Vasabron om förseningar i bygget. Enligt deras senaste tidplan försenas reparationen av bron med tio månader, till slutet av februari 2019.

Till följd av att entreprenören inte har kunnat leverera enligt avtal har trafikkontoret hävt kontraktet.

Tills en ny entreprenör är på plats pausas arbetet tillfälligt. Trafikkontoret kommer under tiden ansvara för och säkra upp arbetsområdet.
Så här tar du dig fram under byggtid. Klicka på kartan om du vill se den i bättre upplösning eller skriva ut.

Fakta om Vasabron:

 • En av Sveriges mest bevarade jugendbroar och en av Göteborgs paradbroar.
 • Byggdes 1906-1907.
 • Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg.
 • Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter.
 • Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.
 • Läs mer om Vasabron i stadens webbtidning "Vårt Göteborg.

  Läs mer om Vasabron Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

180515: Ny entreprenör ska bygga klart Vasabron

Upphandlingen av ny entreprenör för Vasabron är nu avslutad. Det blir Veidekke som får avsluta rekonstruktionen av Vasabron.

Innan arbetet kan dra igång väntar dock tio dagar då överklaganden kan komma in.

– Vi vill komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att överklagandeperioden är slut. Vårt fokus är att få bron färdig och vi har en tajt tidplan för att kunna åstadkomma det, säger Ove Sikén, projektledare för rekonstruktionen av Vasabron.

I förfrågningsunderlaget som låg med i upphandlingen av ny entreprenör för bron angavs att bron ska vara klar i februari 2019.

180313: Trafikkontoret häver kontraktet med entreprenören för Vasabron

Förseningen i projekt Vasabron är påfrestande för oss och verksamheter i staden. Trafikkontoret har sedan november förra året fört samtal med entreprenören för att hitta lösningar för att minimera förseningen och snabba på produktionen. Entreprenören har dock under denna tid inte kunnat presentera en acceptabel tids- och handlingsplan. Istället varslar de om nya förseningar, till slutet av februari 2019. Nu har tålamodet tagit slut och trafikkontoret häver kontraktet för att ta kontroll över situationen och se till att få bron klar.

– Vi beklagar att det har blivit så här men när en leverans inte fungerar måste vi agera, säger Susanne Hultgren, avdelningschef för Investering & Exploatering på trafikkontoret.

Här kan du läsa frågor och svar kring hävningen av kontraktet

171201: Arbetet med Vasabron försenas

Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet (mot Grönsakstorget) då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat skjuts arbetet fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören.

Här kan du läsa "Frågor och svar" kring förseningen av Vasabrons rekonstruktion

171120: Helg- och kvällsarbeten i november

Läs mer i trafiknytt.

171004: Vi går in i en intensiv period av bullrande moment när vi gör grundläggningsarbeten för den nya bron. Trafikomläggningen via Magasinsgatan förlängs.

Läs mer i trafiknytt.

170706: Nya trafikomläggningar vid Vasabron

Läs mer i trafiknytt.

Karta

Status och handlingar

 1. Tidplan trafikprojekt

  • Vi börjar riva gamla Vasabron i juni 2017.

   Våren 2019 kommer du att kunna använda den nya Vasabron.

 2. Arkeologisk undersökning

  Att gräva i mark där det har bott människor i flera hundra år kräver ibland att vi gör undersökningar för att inte skada arkeologiska fynd eller platser. Det är Länsstyrelsen
 3. Upphandling

  All upphandlig sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 4. Information

Diarienummer

Diarienummer TK
TK0915/15
Planens formella namn
Vasabron

Handläggare