Plan- och byggprojekt

Flatås Park Järnbrott: Vi bygger gator och vägar

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Vad händer just nu?

Vi på trafikkontoret började hösten 2015 med att skapa grundförutsättningarna för byggnationen i området. Det betyder att vi bygger gator och drar ledningar till de nya husen. Dessa arbeten sker på flera olika platser i och kring Flatås Park. Ett av de första stegen blir att bygga en ny gång- och cykelbana längs Nymilsgatan. När den är klar sent i höst kommer det att finnas en säker och snabb väg till och från skolan under större delen av byggtiden.

Uppskattade tider för byggprojekten:

Robert Dicksons Stiftelse vid spårvägen. Start 2016.
Trafikkontorets arbeten; nya, gator ledning etc. Pågår klart 2016.
Fastighetskontoret river för att ge plats för bostäder. Start 2017.
Robert Dicksons Stiftelse vid parken. Start 2017.
Park och natur bygger ny park. Start 2017.
Idrott och förening anlägger ny fotbollsplan. Start 2018.
Veidekke bygger nya bostäder. Start 2016.

Karta

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

  2. Informationsmaterial

Diarienummer

Diarienummer TK
3509/14
Planens formella namn
Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området