Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Södra Älvstranden - ett av Västsveriges hetaste framtidsområden

SDN Lundby

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Läs mer om Heden här Södra Älvstranden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Det är framför allt inom två områden som det just nu planeras för nybyggnation. Skeppsbron, med cirka 450 bostäder med ett nytt kajstråk, därefter följer Masthuggskajen, ett område där det planeras för 1300 bostäder, torg och 140 000 kvadratmeter för kontor, butiker, restauranger och kultur.

Karta

Projektledare