Plan- och byggprojekt

Var med och utveckla Skeppsbron – Göteborgs mest attraktiva läge!

SDN Centrum, Stadsdel Inom Vallgraven

Med sitt centrala läge och väl utbyggda kommunikationer är det enkelt att ta sig till och från Skeppsbron. Vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanter snabbt mellan färja, buss och spårvagn.

Pendelstråk för cykeltrafik anläggs innanför kajstråket. Stora Badhusgatan kommer utvecklas till ett promenadstråk med butiker och verksamheter. Under kajstråket byggs en parkeringsanläggning i två plan, vilket ytterligare underlättar resande och byte mellan olika trafikslag.

Från älven ska Göteborgs city få ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna på Skeppsbron. Längs kajstråket kommer det att anläggas en park, ett utomhusbad och kajanläggningar som skapar goda möjligheter att möta vattnet. Skeppsbron ska utvecklas så att området får en stark attraktionskraft för göteborgarna och besökare i staden. Från älven ska Göteborgs city få ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna på Skeppsbron. Längs kajstråket kommer det att anläggas en park, ett utomhusbad och kajanläggningar som skapar goda möjligheter att möta vattnet. Skeppsbron ska utvecklas så att området får en stark attraktionskraft för göteborgarna och besökare i staden. De mycket centrala bostäderna på Skeppsbron kommer att vara omringade av en pulserande stadsmiljö samtidigt som de erbjuder en av Göteborgs finaste utsikter över älven.

Vi söker aktörer som vill möta utmaningen och utveckla Skeppsbron tillsammans med staden.

Genomförande av detta komplexa stadsutvecklingsprojekt ställer höga krav på alla inblandade.

De aktörer vi söker ska tillföra projektet hög kompetens, gedigen erfarenhet och hög grad av samverkan. Tillsammans kommer vi att utveckla Skeppsbron till en förebild för modern hållbar stadsutveckling. Vi erbjuder även aktörer som endast vill äga och utveckla kommersiella lokaler i bottenvåningar att ansöka.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad

Karta

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 270 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt, Äganderätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommersiell service
  4 500 m2
  Övrig information
  Ovan angiven yta avseende kommersiell service återförs till Älvstranden Utveckling AB efter byggnation.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNC01/17
  Referensbeteckning
  FNC01/17
  Beslut
  2017-04-19
  Markanvisning lämnad till
  BJC Group AB
  AF Projektutveckling AB
  Veidekke Bostads AB
  TB-Projekt Väst AB
  Studor AB

Öppen för ansökan

2017-01-24—2017-03-10

Ytterligare upplysningar lämnas av

Anders Berg

Älvstranden Utveckling AB