Plan- och byggprojekt

Önnered - Markanvisning för bostäder vid Önneredsvägen

SDN Västra Göteborg, Stadsdel Önnered

Aktuellt område för markanvisning ligger utmed Önneredsvägen i sydvästra Göteborg, en km väster om Opaltorget. Området ska utvecklas med bostäder, ett äldreboende och en skola.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 225 bostäder i form av trygghetsbostäder, hyresrätter och bostadsrätter.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar markanvisning för bostäder vid Önneredsvägen” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 225 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Övrig information
  inkluderar även trygghetsbostäder

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN4800/17
  Referensbeteckning
  FNVG2/17
  Beslut
  2018-12-10
  Markanvisning lämnad till
  Magnus Månsson Fastighets AB
  Stena Fastigheter AB

Öppen för ansökan

2017-08-25—2017-09-23

Ytterligare upplysningar lämnas av

Åsa Hüffmejer

Fastighetskontoret