Plan- och byggprojekt

Angered - Markreservation för bostäder i Angered Centrum

SDN Angered

Det aktuella området för markreservation ligger utmed Titteridammsvägen i anslutning till Angereds Centrum och består av natur med merparten trädvegetation. 

Markreservationen omfattar preliminärt ca 200 bostäder i flerbostadshus med 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter.  Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder vid Angereds Centrum” till höger på sidan. När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan.

Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Ange alltid referensnummer vid ansökan.    

Vad händer just nu?

Markanvisningen är under beredning inför beslut.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 200 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN4274/17
  Referensbeteckning
  FNA2/17

Öppen för ansökan

2017-06-16—2017-08-26

Ytterligare upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Fastighetskontoret

Karin Darj

Fastighetskontoret