Plan- och byggprojekt

Kortedala - Markanvisning för bostäder mm vid Runstavsgatan

SDN Östra Göteborg


Området för markanvisning är beläget i Kortedala, ca 6 km från Göteborgs centrum. Markanvisningen innefattar en del av ett större område som avses utvecklas med framför allt bostäder, där fler aktörer kommer att vara involverade.

Utvecklingsområdet är beläget på den västra sidan av den befintliga spårvagnshållplatsen, längs gatorna Runstavsgatan och Solvarvsgatan. Idag finns på platsen parkeringsplatser, naturområde samt rekreationsytor.

Markanvisningen innefattar uppskattningsvis 105 bostäder i form av bostadsrätter. Även lokaler för förskola ingår i markanvisningen.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar markanvisning för bostäder mm vid Runstavsgatan” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Peab Bostad, Amlövs Fastighetsförvaltning och Förvaltning AB Framtiden.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 105 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommunal service
  Förskola med 6 avdelningar

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN3944/17
  Referensbeteckning
  FNOG02
  Beslut
  2017-10-23

Öppen för ansökan

2017-06-30—2017-09-04

Ytterligare upplysningar lämnas av

Karin Darj

Fastighetskontoret

Åsa Hüffmejer

Fastighetskontoret