Plan- och byggprojekt

Försäljning av mark för hotell vid Gamlestads Torg etapp I

SDN Östra Göteborg, Stadsdel Gamlestaden

Området för försäljning utgörs av fastigheten Gamlestaden 80:4 som ligger vid Gamlestads torg, ca 3 km nordost om Göteborgs centrum. Fastigheten är belägen i Gamlestaden strax norr om E20 och öster om E45 nära Slakthusområdet och Gamlestadens Fabriker. Fastigheten är en del av en omfattande stadsutveckling med tillskott av bostäder, kontor och handel m.m.

Gamlestaden utgör en kulturhistoriskt intressant stadsdel med ett strategiskt läge och mycket goda utvecklingsmöjligheter. Området utgör en av kommunens fem utpekade strategiska knutpunkter.

Du hittar förutsättningarna för försäljningen i bifogat dokument till höger på sidan.

Fyll i "Ansökan om intresse av köp", som finns bifogat. Du kan skicka in den elektroniskt eller via vanlig post till

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

Upplysningar lämnas av Maria Brandt, maria.brandt@fastighet.goteborg.se efter den 12 januari.

Vad händer just nu?

Ansökan om intresse av köp ska vara inlämnat senast 2 mars 2018. Ladda ner ansökan och fyll i den från datorn och sedan kan du bifoga den i det elektroniska formuläret på denna sida tillsammans med eventuella övriga handlingar.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Upplåtelseform
  Äganderätt
  Övrig information
  Byggrätt för hotell

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN3703/17
  Referensbeteckning
  FN3703/17

Öppen för ansökan

2017-12-29—2018-03-02

Ytterligare upplysningar lämnas av

Maria Brandt

Fastighetskontoret