Plan- och byggprojekt

Stadslinbana i Göteborg – ett nytt sätt att åka kollektivt

SDN Göteborgs stad.

Trafiknämnden fattade den 28 november 2019 beslut om att inte fortsätta arbetet med Göteborgs stadslinbana. Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas och i väntan på det är projektet pausat.

Du hittar mer information på: Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Är du nyfiken på vad som händer med linbanan just nu? Läs mer på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    • Under 2018 och 2019 pågår arbetet med en genomförandestudie.
    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0918/13

Handläggare