Plan- och byggprojekt

Stadslinbana i Göteborg – ett nytt sätt att åka kollektivt

SDN Göteborgs stad.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans och utreder förutsättningarna för att ha linbanor som en del av det kollektiva resandet i Göteborg. Skulle linbana börja ses som en del av kollektivtrafiken är detta det första nya tekniska delsystemet i svensk kollektivtrafik på nästan 100 år.

Idén med en linbana i Göteborg kommer från den diskussion som fördes med göteborgarna inför stadens 400-årsjubileum. Flera personer ville då se en linbana över älven. På bara några få år har linbanan gått från att vara en kul idé till en bra idé, där vi idag på fullt allvar arbetar med möjligheten att ha en linbana på plats år 2021.

Du hittar mer information på: Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Är du nyfiken på vad som händer med linbanan just nu? Läs mer på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    • Under 2018 och 2019 pågår arbetet med en genomförandestudie.
    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0918/13

Handläggare