Plan- och byggprojekt

Askim - flerbostadshus norr om Uggledal

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

I detaljplanen Askim – flerbostadshus norr om Uggledal kompletteras stadsdelen med en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Här planeras för totalt ca 650 bostäder. I planen planeras för både bostadsrätter, hyresrätter, samt ett antal radhus. Bebyggelsen länkas ihop med detaljplanen Närcentrum vid Brottkärrsmotet och får nära både till kollektivtrafik och servicefunktioner kring handelsplatsen i Nya Hovås.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-06-26). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5169. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter221 stycken
 • Planerade bostadsrätter503 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtPå stadens mark byggs 263 lägenheter och privata aktörer står för ca 240 lägenheter med bostadsrätt. Det ska även byggas en förskola i två plan. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN0975/05
 • Diarienummer FKFN1522/08
 • Planens formella namnBostäder norr om Uggledal inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

  • Projektstart2016
  • Byggstart2016
  • Inflyttning2018 första halvåret
  • Projektavslut2018

Handläggare

Markägare

 • Göteborgs stad, HSB Göteborg, Veidekke bostad, Skanska Nya Hem

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området