Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, handel, hotell, förskola och kontor vid Karlavagnsgatan i stadsdelen Lindholmen. Bebyggelsen uppförs i kvartersform i varierande antal våningar. Förslaget medger fyra höga byggnader med en trappande skala med ca 27, 36, 43 och 72 våningar. Den högsta byggnaden, Karlatornet, kan bli upp till 247 meter hög vilket innebär att den kan bli nordens högsta byggnad. Den nya bebyggelsen ska bidra till en bättre stadsmässighet i området. Ambitionen är att skapa en attraktiv blandstad. För att uppnå detta är det önskvärt med handel och kontor i bottenvåningarna. Bostäderna föreslås få olika ändamål och upplåtelseformer. Exempelvis bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 23 maj 2017.
Kommunfullmäktige antog planen den 15 juni 2017.
Planen är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen prövar detaljplanen

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0735/13
  • Diarienummer FKFN0167/15
  • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Handläggare