Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Syftet med kvarteret Inom Vallgraven 12 är att utveckla en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verk­samhetslokaler. Kvarteret Inom Vallgraven 12 utgör en del av Göteborgs innerstad. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1000 nya arbetsplatser.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 21 maj 2019 och antogs av kommunfullmäktige den 12 september 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0459/12
Planens formella namn
Detaljplan för utveckling av Inom Vallgraven 12 inom stadsdelen Inom Vallgraven.

Handläggare