Plan- och byggprojekt

Översiktsplan för Göteborg

Förslaget till översiktsplan består av en övergripande utvecklingsstrategi och en karta med tillhörande rekommendationer och inriktningar för markanvändning. Markanvändningskartan redovisas också särskilt för Göteborgs tio stadsdelar. Tematiska inriktningar och strategier för sex allmänna intressen kompletterar kartans geografiska inriktningar.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0199/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området