Plan- och byggprojekt

Sök bland…
3 träffar
Visa som:
 • Älvsborg - Förskola vid Hagens Prästväg

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola med fyra avdelningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-12-03.
 • Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med tre flerbostadshus med sammanlagt cirka 40–45 bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-12-03.
 • Björsared - Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med att ändra detaljplanen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa tillfartsväg för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna blir planenliga.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-11-20.