Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken

Stadsdel Nordstaden.

Inom planområdet finns några kvarter längs Götaleden fördelat på bostäder, verksamheter och aktiva bottenvåningar. Här är också de västra uppgångarna från Västlänkens station vid Centralen, den nya entrén för tågpendlare och en möjlighet att ge Nordstan en attraktiv och välkomnande sida mot norr och öster.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1345/15
Planens formella namn
Bostäder, verksamheter och uppgångar för västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelen Nordstaden och Gullbergsvass

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun