Plan- och byggprojekt

Skintebo - Bostäder vid Gullyckevägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Sex lägenheter för boende med särskild service samt utbyggnad av befintlig villa.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 26 november 2019 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1178/15
Diarienummer FK
FN2947/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Gullyckevägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och privat