Plan- och byggprojekt

Sök bland…
8 träffar
Visa som:
 • Centrala Göteborg - Bebyggelse på Götaleden

  Plan - granskning 2 Projekt
  Syftet är att möjliggöra stadsutveckling genom ny stadsbebyggelse ovanpå Götaleden i tunnel mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-09-04.
 • Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett till två flerbostadshus.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-09-10.
 • Björsared - Ändring av detaljplan vid Stenbrottsvägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med att ändra detaljplanen är att omvandla del av nuvarande gång- och cykelvägar till gata för att säkerställa tillfartsväg för bostadsfastigheter inom planområdet och att de befintliga byggnaderna blir planenliga.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-08-30.
 • Majorna - Ändring av detaljplan för Gathenhielmska trädgården

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med att ändra detaljplanen är att uppdatera de skyddsbestämmelser som finns gällande Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken för att Park- och naturförvaltningen och Higab ska kunna genomföra restaurering och upprustning av parkmiljön.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-08-30.
 • Naturreservatet Lärjeåns dalgång

  Information och samråd. Projekt
  Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-09-30.