Plan- och byggprojekt

Sök bland…
3 träffar
Visa som:
 • Bergsjön - Ändring av detaljplan för Gärdsås egnahem

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med planändringen är att upphäva rådande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra ny fastighetsbildning.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-02-12.
 • Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 20-25 lägenheter.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-02-05.
 • Bräcke - Garage på fastigheten 729:128

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för två befintliga garagelängor som idag är uppförda på mark som inte får bebyggas.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-02-04.