Plan- och byggprojekt

Sök bland…
6 träffar
Visa som:
 • Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-02.
 • Rud - Förskola vid Gitarrgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola i 2 plan med 8 avdelningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-01.
 • Centrum - Ändring av detaljplan för Bro över Göta Älv

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med förslaget är dels att möjliggöra byggandet av kvarteret Platinans västra del samtidigt som Hisingsbron byggs och dels att, på kvartersmark under bron, möjliggöra placeringen av en anläggning för reservkraft till en närliggande pumpstation.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-09-25.
 • Naturreservatet Lärjeåns dalgång

  Information och samråd. Projekt
  Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-09-30.