Plan- och byggprojekt

Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Näset.

Syftet med förslaget är att ändra detaljplanebestämmelser så att befintliga byggnader blir planenliga och att nya bygglov kan hanteras

Vad händer just nu?

På grund av många synpunkter har en del som berördes av en egen plan tagits bort. Samrådet tas därför om.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0433/13
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3773 för område i Brevik (Södra Breviksvägen med flera) inom stadsdelen Näset.

Handläggare

Markägare

Privat