Plan- och byggprojekt

Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp

Färjeläget på Donsö är slitet och i behov av renovering. Nu planerar trafikkontoret en upprustning och tillgänglighetsanpassning av färjeläget.


Trafikkontoret kommer bygga en ny flytbrygga för lättare av- och påstigning. Dessutom byggs det två nya, lite större vänthallar som ska skydda mot regn och vind. Det blir också en tydligare cykelparkering med nya cykelställ och en väderskyddad plats för gods.


Under två dagar i januari 2018 var trafikkontoret på plats på Yngves Livs på Donsö för att ta in åsikter och funderingar från de som bor och verkar på ön. Det som flest önskade då var en tillgänglighetsanpassad flytbrygga. Många ville också se en bättre struktur på ytan med en avskild plats för gods liksom mer väderskyddade väntkurer.


Till våren 2020 startar projektering av färjeläget vilket innebär att trafikkontoret kommer göra geotekniska undersökningar i form av borrningar på plats.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret har avbrutit upphandlingen i juli 2021 då vi inte fått några anbud inom budget. Vi uppdaterar här när vi har mer information.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.794299483142803,57.59996707700288]},"properties":{"id":"TN5793/19","name":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","address":"","preamble":"","header":"Donsö - Färjeläget på Donsö rustas upp","body":"Utredning - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN5793/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN5793/19

Kontaktuppgifter

Håkan Delemark

Trafikkontoret
  • Telefon 031-3650000
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt