Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Nytt pendlingscykelstråk på Kungsladugårdsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Kungsladugård.

Nu rustar vi upp cykelstråken längs med Kungsladugårdsgatan, på sträckan mellan Ståthållaregatan och Högsbogatan. Projektet är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. Till höger i menyn under informationsmaterial hittar du svar på de vanligaste frågor som projektet får. Läs mer om kommunens satsningar på pendlingscykelstråk

Vad händer just nu?

Arbetet sker i etapper och i samverkan med Kretslopp och vattens ledningsarbeten. Ståthållaregatan-Klintens Väg färdigställs under 2020. Klintens Väg-Snäckvägen färdigställs i början av 2021. På den östra sidan mellan Ståthållaregatan-Högsbogatan börjar vi bygga sommaren 2021. Då börjar vi även bygga delen Snäckvägen-Högsbogatan på den västra sidan. Pendlingscykelstråket beräknas vara helt färdigt under hösten 2021.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggskede - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN2184/20

Handläggare