Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Gatukostnadsutredning

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Med anledning av den upprättade detaljplanen har fastighetskontoret tagit fram ett förslag till gatukostnadsutredning. I gatukostnadsutredningen framgår att utbyggnaden av gator och annan allmän plats föreslås bekostas av fastighetsägarna inom området.

Vad händer just nu?

Utställningen är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag till uttag av gatukostnader som fastighetsnämnden/kommunfullmäktige får ta ställning till. Synpunkter som skickats in i samband med utställningen sammanfattas och kommenteras i ett utställningsutlåtande.

Ny information finns om detaljplanen för Norr om Brottkärrsvägen, klicka på länk till detaljplan längst ner på sidan för mer information.

Karta

Status och handlingar

  1. Gatukostnad

Diarienummer

Diarienummer SBK
FN400-0385/01
Diarienummer FK
FN0385/01
Planens formella namn
Förslag till uttag av gatukostnader vid genomförande av detaljplan för bostäder Norr om Brottkärrsvägen, inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Skanska och ett flertal privata fastighetsägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området