Plan- och byggprojekt

Skintebo - Bostäder vid Gullyckevägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Sex lägenheter för boende med särskild service samt utbyggnad av befintlig villa.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 november 2019.
Planen är överklagad och är nu överfört till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och handläggs i deras mål P 8183-20

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1178/15
Diarienummer FK
FN2947/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Gullyckevägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och privat