Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Förskola vid Rosendalsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra för en förskola i två plan med sex - åtta avdelningar.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 17 mars 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1174/15
Diarienummer FK
FN2948/15
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan och ändring av del av respektive detaljplan E 3456 och F 2673 inom stadsdelen Sävenäs

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad