Plan- och byggprojekt

Askim - flerbostadshus norr om Uggledal

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

I detaljplanen Askim – flerbostadshus norr om Uggledal kompletteras stadsdelen med en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Här planeras för totalt ca 650 bostäder. I planen planeras för både bostadsrätter, hyresrätter, samt ett antal radhus. Bebyggelsen länkas ihop med detaljplanen Närcentrum vid Brottkärrsmotet och får nära både till kollektivtrafik och servicefunktioner kring handelsplatsen i Nya Hovås.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-06-26). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5169. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
368 stycken
Planerade bostadsrätter
542 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
På stadens mark byggs 251 lägenheter och på privat mark ca 291 lägenheter med bostadsrätt. Det ska även byggas en förskola med byggstart kvartal 3, 2019. Utformningen för förskolan är ännu inte bestämd. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0975/05
Diarienummer FK
FN1522/08
Planens formella namn
Bostäder norr om Uggledal inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016
  Projektavslut
  2025

Handläggare

Byggherrar

Markägare

Göteborgs stad, HSB Göteborg, Veidekke bostad, Skanska Nya Hem

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området