Plan- och byggprojekt

Centrum - Grönsakstorget- och Kungstorget

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Programmet skall utreda vilka möjligheter det finns att rusta upp de båda torgen och ersätta dagens parkeringsplatser med parkering under jord. Sedan flera år pågår en medveten miljöupprustning av City, som syftar till att skapa en trygg och angenäm stadsmiljö för människor att vistas och som gagnar handel och verksamheter i City. Grönsakstorget är idag i första hand en parkeringsplats. Kungstorget används delvis för parkering och till viss del för torghandel. Saluhallen är i behov av upprustning. Båda torgen har en stor potential att utvecklas till mer attraktiva mötesplatser.

Vad händer just nu?

Programmet behandlades vid byggnadsnämndens möte den 19 juni 2012 och beslutet blev att anteckna programmet med tillhörande samrådsredogörelse.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0912/08
Planens formella namn
Program för Grönsakstorget och Kungstorget inom stadsdelen Inom Vallgraven

Handläggare