Plan- och byggprojekt

Tuve - 170 nya lägenheter vid Wieselgrensgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

I ett nytt planförslag blir det möjligt att bygga 170 nya lägenheter med stor, gemensam gård vid Wieselgrensgatan. Husen placeras mellan två bergsryggar och fruktträd och stenmurar från tidigare fruktodling i området bevaras för en trivsam utemiljö. Området har ett mycket bra kollektivtrafikläge. För frågor om bostäderna kontakta byggherren.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
170 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
51 lägenheter med hyresrätt färdigställdes 3:e kvartalet 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0891/05
Diarienummer FK
FN1494/06

Aktuell tidplan

  • Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Trollängen Bostads AB och Göteborgs Stad