Plan- och byggprojekt

Utby - fler bostäder vid Fjällbo Park

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Utby.

I Fjällbo Park prövas förutsättningarna för kompletteringsbebyggelse av bostäder, både småhus och mindre flerfamiljshus, totalt ca 50-70 bostäder i småhus och lägenheter.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelse med fortsatt inriktning för Fjällbo park antecknades av byggnadsnämnden den 14 december 2010.

Detaljplanearbetet har nu startat och det är den planen som sedan bestämmer vad som får göras. Se detaljplan för Bostäder i Fjällbo Park längst ner på den här sidan.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0859/08
Diarienummer FK
FN0935/08
Planens formella namn
Program för Fjällbo Park

Handläggare

Markägare

Familjebostäder i Göteborg AB, Förvaltnings AB Västerstaden m.fl. och Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området