Plan- och byggprojekt

Kärra - Bostäder väster om Kärra etapp 1

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Kärra.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggande av främst bostäder i form av flerbostadshus samt eventuella inslag av småhus, totalt ca 600 – 750 bostäder. Utöver det ska detaljplanen även innehålla skola, förskola, grönområde m.m.

Vad händer just nu?

Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt. För frågor vänd er till planchef Gunnel Jonsson.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - Vilande

    Planarbetet inväntar övergripande planeringsunderlag, för att sedan starta upp så snart som möjligt.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0842/09

Handläggare