Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - bostäder vid Flogenvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Planen möjliggör byggande av två villor med tillhörande komplementbyggnader.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-05-20). Detta innebär att planen är gällande.

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
2 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0842/07
Diarienummer FK
FN0864/09
Planens formella namn
Bostäder vid Flogenvägen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    3:e kvartalet 2015
    Inflyttning
    2016 första halvåret

Handläggare

Markägare

Privat fastighetsägare