Plan- och byggprojekt

Kortedala - Kortedala Torg

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kortedala.

Programmet syftar till att stärka underlaget för torget och den kommunala servicen. Upprustning och kompletterande bostadsbebyggelse ska främja attraktionen för torget som mötes- och handelsplats.

Vad händer just nu?

Programmet är avslutat

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0827/07
Diarienummer FK
FN5855/14
Planens formella namn
Program för Kortedala Torg

Handläggare

Markägare

GöteborgsLokaler, Framtiden AB