Plan- och byggprojekt

Stora Torp - ca 450 nya bostäder längs Delsjövägen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Torp.

I en ny detaljplan för området kring Stora Torp har ca 450 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus byggts istället för det gamla TV-huset (Synvillan). Fler bostäder kräver även en utökad infrastruktur, så för att få ett säkrare trafikflöde kommer en ny cirkulationsplats att byggas samtidigt som cykelbanan byggs ut till ett pendelcykelstråk..

Vad händer just nu?

Projektet har byggstartats och av de ca 450 nya bostäder som är planerade att byggas på området är majoriteten färdigbyggda och inflyttning genomförd.

Trafikkontorets arbeten påbörjas våren 2019:

Pendelcykelstråk - Utbyggnad av pendelcykelstråk pågår etappvis från Munkebäck till Sankt Sigfrids plan. I det som vi på Trafikkontoret kallar för ”Pendelcykelstråk Delsjövägen etapp 1” byggdes pendelcykelstråk på sträckan Virginsgatan - Storatorpsvägen. Nästa etapp, som pågår nu är dels en delsträcka från Storatorpsvägen-Delsjögrillen. delsträcka från Delsjögrillen-Sankt Sigfrids plan.

Ledningsarbeten - I samband med arbetena på delsträckan Storatorpsvägen-Delsjögrillen lägger vi bland annat ny dränering och fiberkablar, därav ledningsschakterna. I den nu pågående entreprenaden är arbetena samordnade med de olika ledningsägande bolagen så att det inte ska behöva göras schaktarbeten på sträckan under många år framöver (såvida det inte skulle uppstå någon akutåtgärd på grund av att någon ledning går sönder eller liknande).

Cirkulationsplats och färdigställande av gator - Vi utför byggnation av cirkulationsplats i höjd med Bögatan samt färdigställande av gatorna i det nybyggda bostadsområdet Örgryte Torp


Tidigare arbeten i området som utförts senaste åren -
· Park- och Naturförvaltningen har färdigställt grönytorna i det som kallas brämet, mellan det nybyggda bostadsområdet och Delsjövägen, och i samband med det lagt dränering för grönytorna. Denna ledning ligger på den södra sidan om gång- och cykelvägen.
· Kretslopp och Vatten har gjort en åtgärd på en befintlig gammal ledning, detta också i det så kallade brämet.

Under "Information" i menyn till höger hittar du en karta.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
150 stycken
Planerade bostadsrätter
300 stycken
Planerade villor/radhus
48 stycken
Övrigt
Totalt drygt 500 bostäder i radhus och flerfamiljshus. Älvstranden utveckling AB ansvarar för utvecklingen av området. 129 bostadsrätter byggstartades fjärde kvartalet 2014. 2015 96 lägenheter med bostadsrätt byggstartades andra kvartalet 2015 av HSB. 87 lägenheter med bostadsrätt byggstartades av Skanska. 2016 59 lägenheter färdigställdes andra kvartalet 2016 av HSB (Brf Studio 1) 70 lägenheter med bostadsrätt och 24 småhus med äganderätt färdigställes 2016 av Bonava. 2017 59 lägenheter med bostadsrätt färdigställdes av BRF Studio 1. 2018 155 hyresrätter och en gruppbostad färdigställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0818/06
Diarienummer FK
FN1077/06
Planens formella namn
Bostäder vid Stora Torp inom stadsdelen Torp

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  Andra kvartalet 2014, inflyttning 2016-2019
  Inflyttning
  2019 andra halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området