Plan- och byggprojekt

Landala - förskola vid Södra Viktoriagatan

SDN Centrum. Stadsdel Landala.

Planförslaget innegär ny förskola i två våningar på totalt ca 800 kvm. Förskolan är avsedd för barn i åldrarna 0 till 6 år. En ny mindre lekplats anläggs söder om planområdet och en upprustning av en befintlig bollplan strax norr om planområdet planeras som ersättning för de lekytor som försvinner.

Vad händer just nu?

Förskolan är färdigställd.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Förskola. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0805/05
Diarienummer FK
FN0411/07
Planens formella namn
Förskola mm vid Södra Viktoriagatan inom stadsdelen Landala

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad