Plan- och byggprojekt

Gårda - Förtätning vid Prospect Hillgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Gårda.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett antal villor vid Prospect Hillgatan.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 april 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0804/09
Diarienummer FK
FN3478/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan inom stadsdelen Gårda

Handläggare