Plan- och byggprojekt

Högsbohöjd - 100 nya lägenheter vid Elins gård

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Bostads AB Poseidon bygger 117 nya hyreslägenheter i anslutning till befintlig bebyggelse.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
117 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
117 lägenheter med hyresrätt byggstartades 4 kvartalet 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0797/07
Diarienummer FK
FN0156/09
Planens formella namn
Bostäder vid Elins gård

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  Tredje kvartalet 2014
  Inflyttning
  2015 sista halvåret
  Projektavslut
  2015

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Bostads AB Poseidon