Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Hästesprånget

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, bostäder på Brännö 4:55 och på del av 5:71. Bostadskompletteringen ska ske med god och varsam anpassning till landskap.

Vad händer just nu?

Nu pågår arbete med att färdigställa ett förslag till samråd och samrådhandlingarna. Utställning om samråd beräknas preliminärt till september/oktober.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0777/19
Planens formella namn
Detaljplan för Hästesprånget för delar av Brännö 4:55 och 5:71 inom stasdsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat