Plan- och byggprojekt

Sandarna - Studentbostäder vid Fridhemsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Sandarna.

Syftet med förslaget är att möjliggöra en ny bostadsbyggnad samt att ge stöd i detaljplanen till det befintliga studentboende som finns inom detaljplaneområdet. Detaljplanen kommer möjliggöra en komplettering med bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge i Göteborg med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen i skala och form.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
130 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
130 studentlägenheter samt 7 lägenheter för boende med särskilt stöd (BmSS). 96 lägenheter färdigställdes andra kvartalet 2015. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0768/06
Diarienummer FK
FN0688/09
Planens formella namn
Bostäder vid Fridhemsgatan inom stadsdelen Sandarna

Aktuell tidplan

  • Inflyttning
    2015 sista halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad