Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Slakthusmotet

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med Slakthusmotet är att sammanbinda det nationella vägnätet E45, E20 och E6, att möjliggöra framtida stadsutveckling i Marieholmsområdet och att skapa tillgänglighet till Gamlestaden och nordöstra delen av Göteborg. Slakthusmotet är en förutsättning för att en fullvärdig förbindelse ska finnas från Marieholmstunneln och E45 till Marieholm och Gamlestaden, liksom från E20 till Marieholm när Marieholmstunneln är färdig. Slakthusmotet ingår i Västsvenska Paketet.

Länk till Trafikverkets projektsida

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat. Arbetet med detaljplanen är pausad. Frågor kring utformning och finansiering utreds.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0688/12
Planens formella namn
Detaljplan för Slakthusmotet inom stadsdelen Gamlestaden

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun och privata