Plan- och byggprojekt

Björlanda - Skra Bro, nytt centrum med bostäder, service och knutpunkt/bytespunkt

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Programmet föreslår att Skra bro blir ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt plats för en viktig knutpunkt/bytespunkt för kollektivtrafiken.
Antalet bostäder som föreslås är ca 400-500 inklusive ca 100 lägenheter för äldreboende. För att komplettera befintliga villaområden i Björlanda föreslås bl a flerbostadshus med blandade upplåtelseformer och ett äldreboende.
Förslaget innebär att den befintliga busshållplatsen flyttas till centrumområdet söder om korsningen vid Skra bro och utvecklas till en mer attraktiv knutpunkt/bytespunkt för kollektivtrafikresenärer med bl a bekväm pendelparkering.

Vad händer just nu?

Programmet antecknads i byggnadsnämden 2011-06-21. Planeringen fortsätter nu genom att en första deltaljplan omfattande en del av programområdet upprättas enligt beslut i BN 2012-12-18. Den första etappen omfattar det i programmet utpekade centrumområdet och bostadsområdena direkt sydöst om korsningen Björlandavägen/Kongahällavägen.

Länk till detaljplan för Bostäder m m i Skra Bro

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0688/08
Planens formella namn
Program för Skra bro

Handläggare