Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder vid Västra Siriusgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Detaljplanen innebär möjligheten att förändra stadsstrukturen och blanda och komplettera bebyggelsen. Detaljplanen syftar till att en komplettering av bostäder samt förskola möjliggörs.

Vad händer just nu?

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0678/13
Diarienummer FK
FN4498/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Västra Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Familjebostäder