Plan- och byggprojekt

Bellevue - Områdesbestämmelser

Miljöbild från Bellevue
Foto: Christer Persson

Gällande detaljplaner för Bellevue industriområde är idag inaktuella. För att inte omöjliggöra befintliga verksamheters utveckling ska planerna upphävas. För att bygg-, rivnings- och marklovplikten ska vara likvärdig med vad som gäller inom planlagt område införs områdesbestämmelser. Genom områdesbestämmelserna kvarstår lovplikten för rivning och schakt/uppfyllnad samt för skyltar och yttre ändringar inom värdefulla miljöer. Rivningsförbud införs för två särskilt värdefulla tegelbyggnader vid Artillerigatan.

Vad händer just nu?

Områdesbestämmelserna är laga kraftvunna (2014-11-04). Detta innebär att områdesbestämmelserna är gällande. Områdesbestämmelserna i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5223.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.021820329925948,57.72989620823696]},"properties":{"id":"BN0674/11","name":"Bellevue - Områdesbestämmelser","address":"","preamble":"","header":"Bellevue - Områdesbestämmelser","body":"Områdesbestämmelser - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0674/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0674/11
 • Planens formella namn Områdesbestämmelser för Bellevue industriområde inom stadsdelen Kviberg

Aktuell tidplan

 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Områdesbestämmelser - samråd

 3. Områdesbestämmelser - granskning

 4. Områdesbestämmelser - inför antagande

 5. Områdesbestämmelser - laga kraft