Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Program för Kallebäck

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Skår och Kallebäck.

Syfte med programmet är utreda hur Kallebäck kan utvecklas på lång sikt med bostäder och verksamheter samt förbättra kopplingar till den övriga staden.

Vad händer just nu?

Programmet kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 18 juni 2019 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att avbryta arbetet med programmet.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0667/15
Diarienummer FK
FN1181/15

Handläggare

Markägare

Kommunal och privat mark