Plan- och byggprojekt

Program - Sydöstra city

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Syftet med programmet är att utreda förutsättningar för, samt föreslå riktlinjer och principer för utveckling av Sydöstra city.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden 21 mars 2017.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - inför godkännande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0663/14
Planens formella namn
Program för sydöstra city

Handläggare