Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - 140 nya lägenheter vid Majstångsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Kungsladugård.

Cirka 140 lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter möjliggörs i strategiskt bra läge ur service och kollektivtrafiksynpunkt. Utbyggnad av förskola möjliggörs och Kennedygatan öppnas upp för trafik.

Bild 1 Planområdet inringat
Bild 2 Perspektiv från Ostindiegatan, gjord av Arkitekturkompaniet

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2015-06-17, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5167.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
70 stycken
Planerade bostadsrätter
70 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
140 lägenheter ska byggas inom planen. 2018 63 lägenheter med hyresrätt färdigställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0655/08
Diarienummer FK
FK1054/09
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Majstångsgatan

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018
    Projektavslut
    2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Parkeringsbolaget