Plan- och byggprojekt

Kortedala - Decenniumplan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kortedala.

I januari börjar trafikkontoret bygga gatorna i det nya bostadsområdet. Första del av gatuprojektet ska vara klart i oktober - november.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse (90-100 bostäder) i anslutning till Decenniumplan, väster om Tideräkningsgatan. Planen kommer även att möjliggöra en ny förskola och ett boende med särskild service (BmSS), inom området. Området bedöms vara lämpligt att komplettera med bostäder med hänsyn till dess läge, relativt nära Kortedala torg.

NCC Boendes försäljningsbroschyr

Sverigehusets småhus - slutsålda

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2014-02-12. Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
35 stycken
Planerade villor/radhus
58 stycken
Övrigt
Ca 90-100 bostäder totalt. 26 lägenheter färdigställdes av Sverigehuset och NCC (7) första kvartalet 2016. Totalt väntas 25 lägenheter färdigställas i Pilgrimsparken under 2016. En gruppbostad med 8 lägenheter färdigställdes 2016 av lokalförvaltningen. 35 småhus med bostadsrätt färdigställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0641/05
Diarienummer FK
FN0688/05
Planens formella namn
Bostäder m.m. vid Decenniumplan inom stadsdelen kortedala

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  2015
  Inflyttning
  2019 andra halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad