Plan- och byggprojekt

Tuve - radhus vid Mosstuvevägen

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Möjliggöra uppförande av carportar i anslutning till planerade radhus (bygglov har redan beviljats). I samband med upprättande av plan för garagen uppdaterades den gällande planen och finns i bifogad detaljplan för bostäder vid Mosstuvevägen till höger.

Vad händer just nu?

Byggande av radhusen som fick bygglov enl tidigare gällande plan påbörjades i mars 2010 med 10 småhus och färdigställdes i december 2010.

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
14 stycken
Övrigt
14 st småhus stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0636/09
Diarienummer FK
FN1805/09

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    mars 2010
    Inflyttning
    2011 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Götenehus AB samt Göteborgs Stad