Plan- och byggprojekt

Hjällbo - Förskola vid Bredfjällsgatan

SDN Angered. Stadsdel Hjällbo.

Syftet med planen är att uppföra ny förskola med sex avdelningar samt att utöka storleken på förskolans gård. Platsen har sedan tidigare använts för förskoleverksamhet och innehåller en tom byggnad avsedd för två avdelningar.

Vad händer just nu?

Planarbetet är nyligen påbörjat.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0617/18
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Bredfjällsgatan inom stadsdelen Hjällbo

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad